Uvítací koberec Optic Ocularium, Welcome carpet, Willkommen Teppich

Reklamní koberec, advertising carpet, Werbung Teppich